moandei

15 augustus

21:30


Stef stuntpiloat

tiisdei

16 augustus

21:30


THE BOUNTY HUNTERS

woansdei

17 augustus

21:30


Kings of Neon

tongersdei

18 augustus

21:30


Piter Wilkens

freed

19 augustus

21:30


Grut einfeest

Wêrom Bernlef?

Ast dit lêze kinst bist op it goeie plak! F.F.J. Bernlef is de Fryske Studinteferiening fan Grins. It grutste diel fan ús leden binne Fryske, mar net allegearre. Us kroech ‘De Pizel’ is it plak dêr't de leden mei inoar komme foar aktiviteiten, in feestje of om gewoan in pilske te drinken oan de bar. Foar in protte fan ús leden is de Pizel harren twadde hûs. Yn de Keiwike ha wy in moai programma, dus kom gau ris del foar in kâld pilske!

Gelyk en lyts

By Bernlef wurdst daliks lid en hast gjin geâldehoer mei minne úntgrienings. Wol wurde der tal fan aktiviteiten foar dy organisearre, dy'tst yn it begjin better net misse kinst, omdat'st op dizze manier de feriening it bêste kennen learst. Bernlef hat sa'n 200 leden en binnen no-time kinst do alle aktive leden en kinst diel útmeitsje fan kommisjes of sels it jierlikse bestjoer. Trochdat Bernlef net sa grut is binne der ek net in soad regels. As der in pear leden fine dat it barre moat, dan sil dit faak ek barre, foaral yn de lette(re) oerkes.

  • Gjin Untgriening
  • Fryske identiteit
  • Gjin Ferplichting
  • Oprjochte yn 1925
  • Dyn stamkroech yn Grins
  • Super Moai

Stúdzje en ûntwikkeling

By Bernlef kinst prima lid wêze neist dyn stúdzje, dit omdat der gjin ferplichte aktiviteiten binne. Yn de tentamenperioade hast dus alle rêst, mar kinst wol altyd terjochte op de kroech foar in drankje of in miel. By Bernlef krigest in soad kânsen om dysels bûten dyn stúdzje te ûntwikkeljen. Bernlef docht wis net ûnder foar de grutte ferienings en is al mear as 90 jier in begrip yn Grins!

Logo
Programma
10 Moandei

Ynfomerk

10:00 - 17:00

Libbensgrutte Stef Stuntpiloat

21:00 - ∞

11 Tiisdei

Frysk lunsj

13:00 - 16:00

KEIParade

20:00 - 21:30

The bounty hunters

21:30 - ∞

12 Woansdei

Frysk lunsj

13:00 - 16:00

Kings of Neon

21:30 - ∞

13 Tongersdei

Frysk lunsj

13:00 - 16:00

BBQ

17:00 - 20:00

Pykoere

20:00 - 22:00

Piter Wilkens

22:00 - ∞

14 Freed

Frysk Lunsj

13:00 - 16:00

Pykoere

20:00 - 22:00

Grut einfeest

21:00 - 04:00

Moandei

Bernlef sil ek dit jier wer oanwêzich wêze mei in stand op de ynfomerk. Do kinst by ús terjochte foar alle ynformaasje dy’tst mar ha wolst oer F.F.J. Bernlef. In oantal entûsjaste Fryske studinten kinne dy dêr alles oer fertelle. Dêrneist kinst by ús stand del komme om in potsje libbensgrut Stef Stuntpiloat te spyljen.

Hast dêrnei noch net dyn nocht fan ús Stef? Jûns sil Stef foar dy klear stean op ús skoandere Pizel. Dêrneist kinst dan spiker slaan, barklune of in slinger jaan oan it rêd fan eskalaasje. It sil in moaie earste jûn wurde fan in fantastyske wike!

Tiisdei

Eltse dei is der fan 13:00 oere ôf in fergese lunsj op ‘e Pizel. Eltse dei kinst dus genietsje fan in hearlike Fryske lunsj.

Jûns fan 20:00 oere ôf kinst F.F.J. Bernlef bewûnderje yn de keiparade. Al in flink oantal jierren rinne de leden fan F.F.J. Bernlef yn de parade om yn kreaze rok, nuvere Fryske morphsuits of in seksy, Fryske bikiny. Wolst dit net misse? Sykje ús dan op yn de parade.

Nei de parade sille de Bounty Hunters optrede by Bernlef, garandearre in grut sukses! Foargeande jierren hat dit soarge foar in soad gesellichheid, bier wat fan it plafond ôf nei ûnderen dripte en in smoarfolle soas. Dat wolst gewoan net misse!

Woansdei

Op ‘e woansdeitemiddei kinst fan 13:00 oere ôf terjochte by Bernlef foar in hearlike Fryske lunsj. Wat is der no lekkerder as in plak roastere sûkerbôle mei fanylje-iis as’t brak bist fan’e tiisdeitenacht?

Jûns sil de kroechentocht plakfyne. Under de kroechentocht sil Bernlef omtsjoent wurde ta in neonparadys, The Kings of Neon! Blacklights, neonstiften, kleurige cocktailbuckets, it bin allegear eleminten die soargje sille foar in machtich moaie Full moon party! Dêrneist wolst fansels dyn stimpel helje by Bernlef. Dizze kinst helje troch de striid oan te gean mei dyn keigroepke yn in wiere barklúnkompetysje!

Tongersdei

Ek op tongersdei kinst by Bernlef dyn dei begjinne mei in hearlike Fryske lunsj! Bist wat aktifer ynsteld? Dan kinst terjochte by de Bernlefstand op it iepenloftfestival yn it stedspark. Hjir kinst dyn enerzjy kwyt op de Bernlefstoarmbaan.

Oan it begjin fan’e jûn kinst do dyn enerzjy wer oanfolje by de eat & greet. Neist it priuwen fan de Bernlefsfeer kinst ek genietsje fan in lekker stikje skroeid fleis fan de barbecue. Foar €4,00 kinst mei-ite. Wolst de smûkste BBQ fan de keiwike meimeitsje? Stjoer dan efkes in mailtsje nei Sjoerdtje Postma: eksterne FFJ Bernlef, eksterne@bernlef.frl of app Marleen Stienstra: foarsitter keikommisje, 06-44260300 mei dyn namme, en eventuele allergyen.

Nei de eat & greet komt der in spesjale sjonger del by Bernlef. It is de bernlefleginde, in man fan wrâldformaat en in fantastyske sjonger. Fansels ha wy it hjir oer ús eigen Piter Wilkens. Piter sil om 21:30 begjinne mei sjonge, dus soargje derfoar datst der bist!

Freed

Freed is spitichernôch alwer de lêste dei fan de Keiwike. Hast dy noch net ynskreaun by Bernlef? Dan kinst dat hjoed noch rap dwaan! Fansels sil der middeis ek wer in hearlike Fryske lunsj foar dy klearstean.

Jûns kinst dy opmeitsje foar de echte Bernlefafterparty. Nei it grutte einfeest yn it sportsintrum fan Kardinge kinst smûk neiprate op ús Pizel en de ‘boarre’ fersûpe.

Kontakt

Troch ûnderstiend formulier kinst yn kontakt komme mei it bestjoer fan Bernlef.


Lokaasje

Bespaar op je telefoonabonnement!

Vind je het leven al duur genoeg en heb je geen zin om ook nog eens veel geld te moeten betalen aan je mobiele telefoonabonnement? Op Telefoonabonnement.nl vergelijk je kosteloos miljoenen aanbiedingen bij de betrouwbaarste webshops en providers in Nederland. Vergelijk je mobiele abonnement en bespaar tot wel 300 euro per jaar op de kosten van je nieuwe telefoon. Meer weten? Bezoek de website!

Vergelijken Van Reisverzekeringen

Maak je weleens een stedentrip, heb je familie of zaken in het (buiten)land of ga je naast de zomervakantie ook op wintersport? Dan is het al snel voordelig om een doorlopende reisverzekering te vergelijken. Het vergelijken van je reisverzekering is daarom belangrijk om de goedkoopste reisverzekering te vinden. Vergelijk nu en vind snel de reisverzekering voor jou.

Spaarrente vergelijken

Heb jij al een spaardoel? Laat niet onnodig spaarrente liggen. Nederlanders lopen gemiddeld 300 euro per jaar mis doordat zij niet vergelijken. Vergelijk snel en eenvoudig of je wel genoeg rente krijgt bij je eigen bank en stap anders over naar de bank met de hoogste spaarrente.

Kies de juiste datingsite

Als vrijgezel via internet op zoek naar de ware is geen eenvoudige klus. Met een aanbod van meer dan 100 verschillende datingsites is het lastig om de juiste keuze te maken. De website DatingsiteKiezen heeft voor alle grote Nederlandse dating websites een uitgebreide review geschreven. Daarnaast vind je transparante informatie over de kosten en specificatie van elke datingsite.