• KEIwike moandei: MarioKart Lounge

  Nei in hearlike, fergees Fryske lunsj kinsto op de bank yn de soas delploffe foar in spannend potsje Mario Kart op de Nintendo Switch!

  Lês mear (1)

 • KEIwike moandei: Cocktailjûn

  Bisto toarstich nei dyn earste dei fan de Keiwike? Kom dan del om te genietsjen fan ús assortiment oan Sonnema cocktails, elk foar mar €3,50!

  Lês mear (0)

 • KEIwike moandei: jûnsiten

  Fan 18:00 ôf sil der jûnsiten fersoarge wurde! It menu fan hjoed: wraps! Wolst mei ite? Skriuw dy dan hjir yn ast lid bist! Bisto noch gjin lid en wolsto graach mei ite? Nim dan kontakt op mei ús ynterne, Lex Rietman! Stjoer him in appke: +31 6 47872001. 

  De kosten sille rûn 4 euro wêze. 

  Dieetwinsken? Lit it witte!

   

  Lês mear (1) Ynskriuwe (14)

  Jeanne Boschma Annewietske van der Veer Sierd Wiebe Prins Sharon Hesselink Lex Rietman Tjitte Hemstra Nynke Willemijn Elisabeth Stamm Marly Visser Fardau Henrike Visser Elizabeth Stilma Arjen van Keimpema Afke Tesselaar Lucas van der Veer Alwin Jansen

 • KEIwike Moandei: Lunsj

  Op dizze dei wurdt der in hearlike lunsj fersoarge! Bisto gjin lid? Ek dan kinst gewoan smûk del komme sûnder oanmelding! It is fergees!

  Lês mear (0)

 • KEIwike tiisdei: Barklune!

  Op tiisdei kinsto dyn kâns pakke om de meast ferneamde en beruchte kroechsport fan Grins te beoefenjen: it Bernlef-eigen Barklunen! Yn dizze workshop learsto (mei dyn KEI-groepke) yn koarte tiid alle ins-en-outs fan it barklúnen sa't dyn studintetiid in gouden start krijt!

  Mear witte oer de tradysje fan it barklunen? Sjoch hjir!

  Lês mear (0)

 • KEIwike tiisdei: live muzyk!

  Genietsje tiisdeitejûn fan in ûnferjitlike sfear mei live muzyk fan dweilorkest/feestband De Putkapel! 

  Lês mear (0)

 • KEIwike tiisdei: jûnsiten

  Fan 18:00 ôf sil der jûnsiten fersoarge wurde! It menu fan hjoed: pasta! Wolst mei ite? Skriuw dy dan hjir yn ast lid bist! Bisto noch gjin lid en wolsto graach mei ite? Nim dan kontakt op mei ús ynterne, Lex Rietman! Stjoer him in appke: +31 6 47872001.

  De kosten sille rûn 4 euro wêze. 

  Dieetwinsken? Lit it witte!

  Lês mear (0) Ynskriuwe (10)

  Jeanne Boschma Annewietske van der Veer Sierd Wiebe Prins Lex Rietman Fardau Henrike Visser Elizabeth Stilma Arjen van Keimpema Afke Tesselaar Lucas van der Veer Jan Wytze Zuidema

 • KEIwike Tiisdei: Lunsj

  Op dizze dei wurdt der in hearlike lunsj fersoarge! Bisto gjin lid? Ek dan kinst gewoan smûk del komme sûnder oanmelding! It is fergees!

  Lês mear (0)

 • KEIwike woansdei: nerfgefjocht!

  Op soas kinsto tsjin of mei dyn KEI-groepke stride tsjin oare groepkes en leden yn in echt Nerfgefjocht!

  Lês mear (0)

 • KEIwike woansdei: Neonfeest!

  Kom ûnder de KEI-kroegetocht del by Bernlef foar it grutte Neonfeest! Fersier dysels en dyn freonen mei neonferf, nim in glow-in-the-dark Gin-Tonic en dûnsje op de hitsjes fan ús DJ!

  Lês mear (0)

 • KEIwike woansdei: jûnsiten

  Fan 18:00 ôf sil der jûnsiten fersoarge wurde! It menu fan hjoed: parelcouscous! Wolst mei ite? Skriuw dy dan hjir yn ast lid bist! Bisto noch gjin lid en wolsto graach mei ite? Nim dan kontakt op mei ús ynterne, Lex Rietman! Stjoer him in appke: +31 6 47872001.

  De kosten sille rûn 4 euro wêze. 

  Dieetwinsken? Lit it witte!

  Lês mear (0) Ynskriuwe (13)

  Jeanne Boschma Annewietske van der Veer Sierd Wiebe Prins Lex Rietman Tjitte Hemstra Nynke Willemijn Elisabeth Stamm Marly Visser Fardau Henrike Visser Elizabeth Stilma Arjen van Keimpema Afke Tesselaar Jan Wytze Zuidema Alwin Jansen

 • KEIwike woansdei: Lunsj

  Op dizze dei wurdt der in hearlike lunsj fersoarge! Bisto gjin lid? Ek dan kinst gewoan smûk del komme sûnder oanmelding! It is fergees!

  Lês mear (0)

 • KEIwike tongersdei: karaoke & muzyk

  Hasto in gouden kyltsje? Of wolst dyn KEI-groepke laitsje litte? Kom del op soas om de stjerren fan de himel (of de minsken de soas út) te sjongen!

  Lês mear (0)

 • KEIwike tongersdei: live muzyk

  Op tongersdei sil de band The Hangouts de soas op stelten sette!

  The Hangouts is in suksesfolle 5 - koppige rockformaasje mei in hiel eigen lûd, beynfloede troch bands as The Faces, The Rolling Stones en The Black Crowes!

  Lês mear (0)

 • KEIwike tongersdei: jûnsiten

  Fan 18:00 ôf sil der jûnsiten fersoarge wurde! It menu fan hjoed: broadsjes pulled chicken! Wolst mei ite? Skriuw dy dan hjir yn ast lid bist! Bisto noch gjin lid en wolsto graach mei ite? Nim dan kontakt op mei ús ynterne, Lex Rietman! Stjoer him in appke: +31 6 47872001.

  De kosten sille rûn 4 euro wêze. 

  Dieetwinsken? Lit it witte!

  Lês mear (0) Ynskriuwe (11)

  Jeanne Boschma Annewietske van der Veer Sierd Wiebe Prins Sharon Hesselink Lex Rietman Fardau Henrike Visser Elizabeth Stilma Arjen van Keimpema Afke Tesselaar Jan Wytze Zuidema Alwin Jansen

 • KEIwike Tongersdei: Lunsj

  Op dizze dei wurdt der in hearlike lunsj fersoarge! Bisto gjin lid? Ek dan kinst gewoan smûk del komme sûnder oanmelding! It is fergees!

  Lês mear (0)

 • KEIwike freed: Fremibo!

  Katerje dizze middei lekker út en priuw de échte Bernlef-sfear (of de ferskate buorrelsnacks!) by de iennichste echte Fremibo (Freedtemiddeibuorrel)! 

  Lês mear (0)

 • KEIwike freed: Piter Wilkens!

  JAWIS! Piter komt wer! Lykas elk jier slút Piter Wilkens de Keiwike ôf troch de seal noch ien kear plat te spylen! Kom del en meitsje it mei!

  Lês mear (0)

 • KEIwike freed: jûnsiten

  Fan 18:00 ôf sil der jûnsiten fersoarge wurde! It menu fan hjoed: patattafel! Wolst mei ite? Skriuw dy dan hjir yn ast lid bist! Bisto noch gjin lid en wolsto graach mei ite? Nim dan kontakt op mei ús ynterne, Lex Rietman! Stjoer him in appke: +31 6 47872001.

  De kosten sille rûn 4 euro wêze. 

  Dieetwinsken? Lit it witte!

  Lês mear (0) Ynskriuwe (12)

  Jeanne Boschma Annewietske van der Veer Sierd Wiebe Prins Sharon Hesselink Lex Rietman Marly Visser Fardau Henrike Visser Elizabeth Stilma Arjen van Keimpema Afke Tesselaar Jan Wytze Zuidema Alwin Jansen

 • KEIwike Freed: Lunsj

  Op dizze dei wurdt der in hearlike lunsj fersoarge! Bisto gjin lid? Ek dan kinst gewoan smûk del komme sûnder oanmelding! It is fergees!

  Lês mear (0)