• Bazesfeiling 2019

    Op 21 maart is it wer tiid foar de Bazesfeiling. Dizze wurdt organisearre troch de Bazes dy't bestiet út leden fan eltse feriening fan de contractus. It jild dat ophelle wurdt mei de feiling, giet nei it goede doel. 

    Lês mear (0)

Ast nocht hast oan in oar spultsje – op in donkere winterjûn bygelyks- dan is it faaks leuk om in blackjack of in pokerjûn te organisearjen. Sjoch foar de spulregels, tips en trúks op ‘e side CasinoToplists. De Kasinogids mei de measte (Nederlânsktalige) ynformaasje.