Bernlef

Freone- en freondinnefeest - PK

12 April 2024 21:00:00

Der hat ien syn jierdei hoera hoera… 

Hoe moai soe it wêze om dyn jierdei mear as ien kear yn it jier te fieren? Dat kin! Freed 12 april om 21.00 organisearret de PK wer in freone- en freondinnefeest mei it tema: Jierdeifeest! Dit is in kâns om jim maten fan thústhús, jim húsgenoaten, jim klasgenoaten of wa dan ek Bernlef sjen te litten. It wurdt in machtich moai jierdeisfeest fol laitsjen, dûnsjen, sjongen en sûpen! doch dyn feestmûtse op en meitsje it mei! 

Datum: Freed 12 april
Tiid: Fan 21.00 ôf
Lokaasje: Túnstrjitte 22
Dresskoade: Feestmûtse ferplicht!

Do moast ynlogge om reaksjes te sjen.
Do moast ynlogge om reaksje efter te litten.

Ynskriuwingen

Do moast ynlogge om dy yn te skriuwen.