Pubkwis

12 Augustus 2020 20:30:00

De woansdei is yn de KEI-wike faak in dei om efkes wer op krêften te kommen: dy earste dagen kinne hurd oankomme. Dêrom organisearje wy in smûke pubkwis, wêrnei't der smûk buorrele wurdt op de Pizel. Nim dyn hiele KEI-groep mei win dy priis!

Do moast ynlogge om reaksjes te sjen.
Do moast ynlogge om reaksje efter te litten.

Ynskriuwingen

Do moast ynlogge om dy yn te skriuwen.