FFJ Bernlef is een vereniging met een sterke Friese identiteit. Bernlef is in mei 1925 opgericht en is na Vindicat en  Albertus de oudste studentenvereniging van Groningen.

De naam is afkomstig van de Middeleeuwse bard Bernlef, die met zijn harp en bel rondreisde door Friesland. De harp staat ook centraal in het wapen van Bernlef.

In de beginjaren was de vereniging klein en was er nog geen eigen pand. De leden kwamen bij elkaar in kroegen. Er werden bijeenkomsten georganiseerd waar politiek, literatuur, geschiedenis, maar voornamelijk de Friese taal en cultuur centraal stonden. Ook in andere steden, waaronder Delft, Amsterdam en Utrecht, waren Friese studentenverenigingen actief. In 1930 is daarom de ‘Federaasje fan Fryske Studinteferienings’ opgericht.

In 1971 is er een oud bananenpakhuis van de gemeente gekocht en vanaf dit moment had de F.F.J. een eigen sociëteit. Onze kroeg wordt ook wel ‘De Pizel’ genoemd. Het pand staat in de Tuinstraat, op kruipafstand van de Groninger binnenstad.

Bernlef was in de jaren ’70 zeer actief op politiek en maatschappelijk vlak. Bernleffers maakten zich hard voor de ‘Friese zaak’, omdat dit in die tijd onder druk stond. In groot aantal leden was voorstander van Friese culturele autonomie. In de jaren ’80 veranderde Bernlef langzaam meer in een gezelligheidsvereniging. Vandaag de dag zet F.F.J. Bernlef zich nog altijd in voor de Friese taal en cultuur. Zo nu en dan worden er bijvoorbeeld ludieke acties georganiseerd, zoals het maken van een Friese Kameleonfilm of het versieren van Maaskantje met Friese vlagjes.

Op dit moment is de Feriening foar Fryske Jongerein Bernlef een vereniging met een open karakter. Er is geen ontgroening en iedereen is welkom.