Commissies

Bij Bernlef bestaan veel actieve commissies. Zij zijn verantwoordelijk voor verschillende zaken. Een paar commissies organiseren activiteiten, terwijl anderen zich bezig houden met lopende taken. Hieronder een overzicht van de belangrijkste commissies.

FJK1

De Foarstejierskommisje 1 is verantwoordelijk voor het organiseren van activiteiten in de KEI-week. De commissieleden plannen wat er gaat gebeuren, zorgen dat de juiste mensen op het juiste tijdstip op de juiste plek zijn en feesten vooral goed mee tijdens de KEI-week.

PK

De PK staat voor de Promotie Commissie, deze commissie regelt dus alles wat te maken heeft met promotie en reclame voor de vereniging. Dit is, in tegenstelling tot de FJK’s, een commissie die het hele jaar door actief is.

FJK2

De Foarstejierskommisje 2 organiseert ook activiteiten. Zij zijn verantwoordelijk voor het introductiekamp voor de eerstejaars na de KEI-week en daarnaast voor de open dagen in oktober. Tijdens deze open dagen is Bernlef twee avonden open voor iedereen die wil langskomen. 

AKKO

AKKO staat voor Activiteiten Commissie. De AKKO organiseert door het hele jaar heen activiteiten, zoals het open podium, Eat&Greet of het uitnodigen van sprekers voor het geven van een interessante lezing.

FJK3

De Foarstejierskommisje 3 organiseert in februari de Kiezel. Dit is de kleine variant van de KEI-week, met open dagen bij een aantal kleinere verenigingen in Groningen. Ook is de FJK3 verantwoordelijk voor de organisatie van het maartkamp.

Snúteboekkommisje

Deze commissie maakt de almanak van Bernlef, oftewel het snúteboek. Door deze commissie wordt iedereen jaarlijks weer op de hoogte gesteld van alle roddels en feiten.

Harperedaksje

Dit is de commissie die de Harpe, het verenigingsblad van Bernlef, schrijft en uitbrengt. Zes keer per jaar valt dit blad met stukjes over van alles en nog wat op de deurmat. Zeer interessant!

Diëskommisje

Deze commissie is verantwoordelijk voor de Diës, de verjaardag van de vereniging. Dit is altijd een mooi feest. Zij organiseren dan een weekend met leuke activiteiten en een band. Een keer in de vijf jaar wordt dit echter georganiseerd door de lustrumkommisje.

YR

YR staat voor internet redactie. Deze commissie zorgt er dus voor dat de website goed functioneert.

Lustrumkommisje

Deze commissie is er maar een keer in de vijf jaar. Zij organiseren gedurende het hele lustrumjaar een aantal activiteiten. Het lustrumjaar wordt afgesloten met een lustrumweek, waarin er elke dag een activiteit is. Deze commissie heeft veel verantwoordelijkheden en is de grootste commissie die Bernlef heeft. Vaak heeft deze commissie een aantal subcommissies. Ook wordt er meestal een gala georganiseerd.

Fotokom

De fotokom is verantwoordelijk voor alle foto’s die gemaakt worden tijdens soosavonden en feestjes. Ze zetten alle foto’s online en maken eens in de zoveel tijd supermooie fotocollages.

KBK – Komputer Behear Kommisje

Alle computer hardware op de Pizel wordt beheerd door deze commissie. Van televisie tot draadloos internet, van de kascomputer tot de backupserver, ze maken het allemaal.

Krystkongreskommisje

De Krystkongreskommisje organiseert elk jaar in de kersvakantie een congres. Dit vindt plaats in de Bogt fen Guné in Franeker. Het kerstcongres werd voor het eerst gehouden in 1931. De commissie regelt onder andere bekende sprekers.