Bernlef giet 'Grinsleas'!

28 Augustus 2019

Op 31 augustus giet it oan, Bernlef sil de grins tusken Grinslân en it Heitelân oerstekke om dêr de (feest)tinte op 'e kop te setten! Ta eare fan it 19e lustrum sil ús eigen tintefeestkommisje eltsenien deroan herinnerje dat Bernlef noch like grinsleas is as oars, mei in tintefeest in Marsum. Mei Piter Wilkens as foarprogramma, in spektakulêr optreden fan Exposure, en ek DJ All Tha Fokk sil it grif in super moaie partij wurde! 

Tickets binne te krijen op www.lustrum.org/tintefeest!

Do moast ynlogge om reaksjes te sjen.
Do moast ynlogge om reaksje efter te litten.