User Tools

Site Tools


Sidebar

wat_bin_we_moai_fuort

Dizze rigels seit de Bernleffer as hy ris op fakânsje is yn Appelskea.

1. Wat binne we moai fuort net?

2. Net al te fier fan hûs.

3. Je binne der eefkes ut no.

4. Net al te gekke djoer.

5. It waar sit ek noch mei.

6. Gaaadlik plakje!

7. It bier stiet kâld!

8. Mei in goed selskip.

9. De fûgeltsjes fluitsje.

10. De koaltsjes knisperje.

11. De karavan stiet te plak.

12. De bern binne moai fuort.

13. Faaks bin je te bang!

wat_bin_we_moai_fuort.txt · Last modified: 2022/06/06 12:40 by 65.108.195.215