User Tools

Site Tools


Sidebar

takomst:husstyl

Yn dit draaiboek kinsto de folgjende saken besjen:

  • Tapassen fan it Bernlef logo
  • It logo mei oare relaasjes
  • Kleuren
  • Lettertypes
  • Grafyske foarmen
  • Ôfmjittingen sosjale media

husstyl_blauprint.pptx

takomst/husstyl.txt · Last modified: 2019/03/22 16:02 by Janneke Knol