User Tools

Site Tools


Sidebar

blauwprinten:ponghalder_soas

Oerdrachtsdokumint foar ponghalder soas

Financien

Rijkdom bestaat niet uit het hebben van grote bezittingen, maar uit het hebben van weinig behoeften. Epicurus 341 - 270 vC

De ponghalder van het sb heeft de taak om de geldzaken zo secuur mogelijk te regelen. Het begint allemaal met een goede inwerkperiode van de vorige ponghalder soas. De volgende taken zijn belangrijk om voor elkaar te hebben.

 • Kwartaalverslagen
  • Balans
  • Resultaatrekening
  • Aantal benuttigde fusten voor Grolsch bonus
 • Lijst van debiteuren en crediteuren
 • Swartelisten bijhouden via het kontrolesintrum

Boekhouden

Standaard opbouw SB GNU Cash

Hieronder staat de opbouw van de SB GNU cash model beschreven. Een belangrijk onderdeel van de sb gnu cash is het splitsen van facturen. De facturen van de klok worden gesplits op de subrekening emballage, algemeen, verkoop en onderhoud. Omdat dit een tijdrovend proces is wordt de klokcalculator gebruikt. klok-calculator-v2.xlsx

Activa

 • Vlottende activa
  • Betaalrekening
  • Contant
  • Voorraad
   • Emballage

Crediteuren

 • (Crediteuren voorgaande jaar op begindatum inboeken. Liefst gesplitst.)
 • Correctie

Debiteuren

 • (Debiteuren voorgaande jaar op begindatum inboeken. Liefst gesplitst.)
 • Correctie
 • Storno's
 • Rekkens (fanut kontrolesintrum / backend)
 • Feesten/partijen/oars?
 • Ynterne debiteuren (kommissjes, Bestjoer, ensfh.)

Ynkomsten

 • Swarte List
  • (per moanne underferdield)
 • Unfersjoen
 • Energy
 • Grolschbonus
 • *eventueel oanfulle nei eigen ynsicht*

Niet in balans

Uitgaven (Posten specifiek document taheakje)

 • Bankkosten
 • Ynkeap ferkeap (omset)
  • Lijfering (foar elk klokje in rekken, notearre as moanne-dei)
  • Supermerke
 • Algemien
 • Ynventaris
 • Underhald
 • Ynvestering Pand (barbleden, )
 • Unfersjoen
 • Feste lesten (tapwacht, glescontainer, energy, energywacht, )

Vermogen

 • Begjinsaldi

Verweesd

Balans

Elk kwartaal presenteerde de ponghalder soas de balans tijdens de hg. Deze balans moet goedgekeurd worden door de hg. Dit kan alleen maar goedgekeurd worden door de hg, als de kasko ook de goedkeuring heeft gegeven.

Het belangrijkste van de balans van de ponghalder soas is dat alle activa wordt gepresenteerd. Dit betekend dat er niet alleen wordt gepresenteerd hoeveel geld er op de bank staat, maar ook het bedrag op de voorraad en de kas. Elk kwartaal moet de ponghalder soas een kas-, emballage en voorraadtelling uitvoeren. Dit zijn namelijk onderdelen voor hoeveel geld er in het sb zit. Voor de telling van de emballage en voorraad wordt er een excel lijst gebruikt met de inkoopprijzen van de klok.

foarriedtelling.xlsx

blauwprinten/ponghalder_soas.txt · Last modified: 2017/01/18 18:32 by Jelte de Vries