Unitas

Moandei Kiezel 2019 - Iepening Kiezelwike

11 Febrewaris 2019 19:30:00

Fan 19.30 ôf bisto wolkom op de soasjeteit fan Unitas om de iepening fan de Kiezel mei alle ferieningen te fieren. Gastsprekker Niels Bakker fan "Wakker bij Bakker" sil ús allegear wat útlizze oer de balâns tusken studearjen en in aktyf ferieningslibben. Dêr hawwe wy fansels allegear wat oan, tige nijsgjirrich!

 

19.30 - 20.00 oere Ynrin

20.00 - 21.00 oere Kroegkolleezje Niels Bakker

Fan 21.00 oere ôf Merke fan ferskate ferieningen en live muzyk

Do moast ynlogge om reaksjes te sjen.
Do moast ynlogge om reaksje efter te litten.

Ynskriuwingen

Do moast ynlogge om dy yn te skriuwen.