am soas

Keningsnacht

26 April 2018 21:30:00

Dizze jûn kinst einliks ris sûnder skuldgefoel de oranje kleurde Sibe's efteroerslaan, en dat foar in priis dy'tst nearne oars yn Grins fynst! Wolst efkes ûntsnappe út de drokte fan de stêd? Kom dan efkes am soas del!

Fansels is elkenien wolkom!

We binne iepen fan 21.30 oere ôf. 

Do moast ynlogge om reaksjes te sjen.
Do moast ynlogge om reaksje efter te litten.

Ynskriuwingen

Do moast ynlogge om dy yn te skriuwen.