7,50

Húskeamerfoarstelling by Bernlef: Doarp Europa

18 Oktober 2018 20:00:00

Op woensdei 24 oktober sil de grutte foarstelling 'Doarp Europa' útfierd wurde yn it theater yn Grins. Foar de grutte foarstellingen jout Tryater lytse húskeamerfoarstellingen, en sa komme se op tongersdei 18 oktober by ús op 'e Pizel del! Foar mar 7,50 kinsto genietsje fan in oerke toniel en twa drankjes derby. 

In kaartsje kinst keapje fia dizze link: https://tryater.nl/show/proloog-dorp-europa-in-de-huiskamer/ 

Do moast ynlogge om reaksjes te sjen.
Do moast ynlogge om reaksje efter te litten.

Ynskriuwingen

Do moast ynlogge om dy yn te skriuwen.