am soas

Boekpresintaasje 'De Wiete Poes'

24 Novimber 2017 20:30:00

Op freed 24 novimber om 20.30o sil de boekpresintaasje 'De Wiete Poes' plak fine am soas

Utjouwerij Regaad organisearret yn novimber 'Gleon yn 'e keet: in toernee lâns Fryske doarpshûzen en kroegen, mei skunnige ferhalen fan Douwe Kootstra en reade-earkesmuzyk fan folkssanger Sytse Sneekweek. Tidens dizze toer doche sy Bernlef dus ek oan. Nei ôfrin wurde de hichtepunten draait út it Nederlânsktalige 'skúne' sjenre. De oanlieding fan de toer is de ferskining fan Wiete Poes, en oare ûnfoege ferhalen, van Jurjen van der Kooi en Douwe Kootstra. It is it earste boek mei ûnfatsoenlike folksferhalen yn it Frysk. It boek sil dizze jûn ek te keap wêze

It evenemint is frij tagonklik foar elkenien
Mear ynformaasje kinsto fine fia dizze link

Do moast ynlogge om reaksjes te sjen.
Do moast ynlogge om reaksje efter te litten.

Ynskriuwingen

Do moast ynlogge om dy yn te skriuwen.