BAZES kroegetocht 2018

9 Maaie 2018 21:30:00

9 maaie is it wer tiid foar de kroegetocht fan de BAZES. De sân studinteferieningen F.FJ. BERNLEF, Unitas S.G, Navigators S.G, R.K.S.V. Albertus Magnus, G.S.C. Vindicat atque Polit, A.S.V. Dizkartes en Cleopatra A.S.G. sille harren doar iepenje foar dy. We gean tegearre by alle ferieningen lâns.

22.00 FFJ Bernlef
23.00 Unitas S.G.
00.00 Navigators S.G.
01.00 R.K.S.V. Albertus Magnus
02.00 Vindicat Atque Polit
03.00 A.S.V Dizkartes
04.00 Cleopatra A.S.G.

In diel fan de drankopbringst sil nei it goede doel gean, dit is dit jier 'het vergeten kind'. Do belibbest dus in fantastyske nacht en dêrby steunst ek noch it goede doel, dat kinst net misse! Rin mei en nûgje ek dyn freonen út, elkenien is wolkom!

Do moast ynlogge om reaksjes te sjen.
Do moast ynlogge om reaksje efter te litten.

Ynskriuwingen

Do moast ynlogge om dy yn te skriuwen.