De Pizel

Freed Kiezelwike 2019 - Wat bart by Bernlef, bliuwt by Bernlef

15 Febrewaris 2019 15:00:00

Op freed bisto fan 15 oere ôf fan herte wolkom op de soas om hearlik út te katerjen mei in pilske en lekker hapkes. Der is fansels ek tiid foar in lytse neibeskôging fan watsto de ôfrûne wike útfretten hast. 

 

Freedtejûns is de soas gewoan iepen.

Do moast ynlogge om reaksjes te sjen.
Do moast ynlogge om reaksje efter te litten.

Ynskriuwingen

Do moast ynlogge om dy yn te skriuwen.